Zonnepanelen zakelijk

Zonnepanelen zakelijk aanschaffen?

In het bedrijfsleven, en met name in de industriële sector, is het overduidelijk dat de elektriciteitsrekening een van de uitgaven is die het meest beslag legt op de financiële middelen. In de afgelopen decennia is het gebruik van zonne-energie voor bedrijven echter gedemocratiseerd als een manier om geld te besparen en processen duurzamer te maken.

Deze praktijk gaat ook uit van een aspect dat van invloed is op het imago van het merk en de producten, en verandert bijgevolg de manier waarop potentiële klanten jouw bedrijf zien. Vandaag de dag wordt het als een differentieel beschouwd om een of ander model van milieubehoud aan te nemen.

Wat zijn immers de voordelen van de installatie van dit soort apparatuur? Het antwoord staat in de loop van dit artikel. Kijk hier eens naar!

Wat zijn de voordelen van zonne-energie voor bedrijven?

 1. Besparing van elektrische energie
  Dit is een rekening met een hoge waarde en meestal is er geen ontkomen aan. Zonne-energie heeft echter een groot potentieel en is van nature een hernieuwbare bron.

Daarom realiseren bedrijven die zakelijk zonnepanelen installeren een aanzienlijke reductie, wat resulteert in besparingen op de begroting. Het is mogelijk dit middel in te zetten in bijvoorbeeld logistieke magazijnen, waarvan de ruime ruimte gunstig is voor de installatie van de apparatuur.

 1. Rendement op investering
  Het geschatte rendement op investeringen in industriële installaties kan gemiddeld tussen 6 en 12 maanden liggen. Dat wil zeggen dat na deze periode het opgebouwde spaargeld voldoende is om de initiële uitgaven te dekken.

Bij de evaluatie van een investering moet met verschillende factoren rekening worden gehouden. Onder hen:

 • Terugverdientijd;
 • Risico’s;
 • Installatiekosten;
 • Nuttige levensduur van de apparatuur;
 • Kosten voor productverwerking;
 • Geschatte financiële opbrengst.

De beheerder moet al deze informatie bij de hand hebben om het besluitvormingsproces te beginnen, aangezien de panelen tientallen jaren kunnen blijven functioneren. Dit betekent dat het om een langetermijninvestering gaat die zorgvuldig moet worden geanalyseerd. In het geval van zonne-energie wordt het rendement niet in natura waargenomen, maar in de maandelijkse besparing op de elektriciteitsrekening.

 1. Eenvoudige installatie van apparatuur
  Een van de belangrijkste aspecten die de toepassing van deze technologie motiveren, is het geringe milieu effect. De panelen geven geen enkel residu af en vormen geen enkel risico voor de gezondheid van de gebruikers.

Het installatieproces is ook zeer eenvoudig en vereist geen verbouwingen om het systeem compatibel te maken met het reeds aanwezige elektriciteitsnet. De enige beperking is de beschikbare ruimte, die een beperking kan inhouden voor de grootte en de hoeveelheid panelen voor het opvangen van zonne-energie.

 1. Verbetering van het imago van de onderneming
  De consumentenmarkt koopt steeds vaker producten van bedrijven die zich bekommeren om hun effect op het milieu. Daarom is de toepassing van hernieuwbare energiebronnen van essentieel belang om nieuwe klanten te winnen en het imago te consolideren van een onderneming die investeert in duurzame processen.

Dit is tegenwoordig een zeer gangbare marketingstrategie die erop gericht is het merk te valoriseren en te consolideren door middel van initiatieven die als groen worden beschouwd.

 1. Fotovoltaïsche apparatuur kan worden gerecycleerd
  Aangezien de zonnepanelen worden vervaardigd uit materiaal zoals glasplaten, geleidende en metalen elementen, alsmede fotovoltaïsche cellen, maakt de technologie het mogelijk het materiaal later te recycleren, zodat in totaal 97% van de onderdelen kan worden teruggewonnen.

Daarom moet worden benadrukt dat de gebruikte materialen gemakkelijk kunnen worden hergebruikt, aangezien het glas van de platen voor 100% kan worden geconstrueerd, evenals het aluminium, dat tot 90% kan worden gerecycleerd. Bovendien hebben kristallijn silicium en polymeren ook goede terugwinning niveaus.

 1. Ontwikkeling van een duurzaamheids cultuur
  Een van de meest besproken begrippen van vandaag is de duurzaamheidstrend en de toepassingen ervan in de bedrijfsomgeving. Het lijkt erop dat alleen de grote industrieën – die de grootste vervuilers zijn – verantwoordelijk moeten zijn voor het minimaliseren van hun invloed op het milieu.

Dit idee is echter verre van waar, aangezien zelfs kleine ondernemers processen kunnen ontwikkelen die gericht zijn op milieubehoud. Elektriciteit besparen is slechts één van de ideeën.

Het is mogelijk projecten uit te voeren om het papierverbruik te verminderen, het gebruik van biobrandstof als brandstof voor het wagenpark uit te breiden en oude machines die veel elektriciteit verbruiken, te vervangen.

De uitbreiding van het gebruik van zonne-energie voor bedrijven is slechts een natuurlijk gevolg van de ontwikkeling van een milieubewustzijn dat ernaar streeft de productiemiddelen in stand te houden en de kwaliteit van het bestaan voor de volgende generaties te waarborgen.