Vastgoedmanagement via een professional, de voordelen

Stelt je zich eens voor dat je een woning huurt en verantwoordelijk bent voor alle processen, van de taxatie van de huurwaarde, inspectie, documentatie en verificatie, tot bijvoorbeeld de contractverlenging. Zal al het werk het waard geweest zijn? Heb je er al over nagedacht hoe goed vastgoedbeheer de oplossing kan zijn voor bureaucratieën en potentiële problemen?

Een property manager begeleidt de huurovereenkomst, bemiddelt tussen eigenaar en huurder, analysiert dossiers, geeft contracten uit en is verantwoordelijk voor het inspectierapport, voor inningen, huuraanpassingen enz.

In het artikel van vandaag zullen wij het belang van deze dienst aantonen en wijzen op de belangrijkste voordelen van het beheer van onroerend goed met de hulp van een gespecialiseerde beheerder. Kijk hier eens naar!

 1. Betere evaluatie van het onroerend goed
  Sommige mensen denken dat dit een gemakkelijke taak is. Kijk maar eens op de internet tabellen en vergelijk de prijzen op verhuur- en verkoopsites. Zo is het niet helemaal.

Bij de prijsbepaling wordt rekening gehouden met een reeks gegevens en statistieken in verband met de talrijke omstandigheden en de geschiedenis van het gebouw. Met een beheerder loopt de eigenaar niet het risico dat hij het pand over waardeert, waardoor het risico van leegstand toeneemt, of dat hij het onderwaardeert, waardoor zijn winst wordt geschaad.

 1. De beheerder analyseert de contracten en documenten
  Wanneer verhuurder en huurder belangstelling tonen voor het sluiten van een huurovereenkomst, is het aan de beheerder van het onroerend goed om de dossiers van elk van hen te analyseren, documenten te verzamelen en vervolgens het contract op te stellen binnen de geldende wetten.

Het is van essentieel belang dat alle aspecten binnen de wet blijven, zodat toekomstige ondervragingen worden vermeden. De vastgoedbeheerders beschikken gewoonlijk over juridisch advies en deskundigheid op dit gebied, zij weten wat wel en wat niet kan worden gesloten tussen de partijen en wat moet worden opgenomen in het contract dat zal worden ondertekend tussen de partijen en de borgstellers.

 1. De beheerder is verantwoordelijk voor de inspectie van het eigendom
  Opdat het goed kan worden verhuurd en, aan het einde van het contract, zonder problemen kan worden opgeleverd, is het noodzakelijk dat het goed een gedetailleerde inspectie en met foto’s van elk vertrek van het goed krijgt, met inbegrip van de buitenruimten, de voorgevel, enz.

Wanneer je een beheerder hebt, is deze inspectie belast met het bedrijf, dat de overeenkomst tussen de betrokkenen bezegelt, en het eigendom moet worden teruggegeven zoals vermeld in de inspectie die aan het einde van de huurovereenkomst door de partijen en de garanten is ondertekend.

 1. De financiële controle wordt gedaan door de ingehuurde onderneming
  Stel je voor dat je een woning voor eigen rekening huurt en de huurder is vaak te laat met het verschuldigde bedrag. Dit kan leiden tot financiële problemen voor de eigenaar van het onroerend goed, naast het feit dat de inning van de schuld in verlegenheid wordt gebracht.

De beheerder zal achterstallige bedragen met rente en boete in rekening brengen, hetgeen voor de huurder zeer moeilijk te betalen is wanneer het rechtstreeks door de eigenaar van het eigendom in rekening wordt gebracht. En als de beheerder is ingehuurd met de modaliteit “gegarandeerde huur” komt in dit geval als extra zekerheid, omdat zelfs zonder de huur te ontvangen, de waarde binnen de gestelde termijn aan de eigenaar wordt doorgegeven.

De beheerder is ook verantwoordelijk voor het jaarlijks aanpassen van de huurprijs, het opstellen van een nieuw contract bij contractverlenging, het innen van boetes voor vroegtijdige oplevering van het eigendom, of andere wanprestaties van de huurder.

 1. De beheerder geeft advies
  De beheerder fungeert ook als een soort brug tussen verhuurder en huurder, in het algemeen.

Dit bestaat uit het verlenen van steun aan beide partijen in geval van onderhoudsbehoeften in de woning, zoals hydraulische en elektrische problemen, hervormingen en reparaties in het algemeen, het verstrekken van budgetten, dienstverleners, follow-up van reparaties, enz.

 1. Er is minder kans op wanbetaling
  Wanneer je ervoor kiest de huur van een onroerend goed zelf te beheren, neemt de eigenaar de verantwoordelijkheid op zich en wordt hij blootgesteld aan problemen in geval van bijvoorbeeld wanbetaling of een onregelmatig contract.

Alsof dat nog niet genoeg is, komen ook tegenslagen in verband met het onderhoud van het onroerend goed als gevolg van een onjuiste inspectie, het in gebreke blijven van de condominiumkosten als mogelijke complicaties naar voren.

Ongetwijfeld is het voor de waardebepaling van elke dienst van belang te begrijpen waarom deze eigenlijk nodig is. Aangezien het beheer van een onroerend goed geen eenvoudige taak is, loont het de moeite te rekenen op de hulp van een vastgoedbeheerder, die de risico’s beperkt en ervoor zorgt dat de huurovereenkomst loopt zoals verwacht.