euroteken

Het euroteken, de geschiedenis en meer

Dit artikel gaat over het euroteken. Aan de orde komen de geschiedenis, het gebruik van het euroteken en de code EUR, en hoe je een euroteken maakt op PC en Mac.

De gulden

Op 1 januari van 2002 nam de euro in Nederland de plaats in van de gulden. De gulden was de Nederlandse munteenheid geweest vanaf de middeleeuwen en wettig betaalmiddel. De gulden werd oorspronkelijk florijn genoemd en daarom was het guldenteken ƒ of fl. De naam gulden, wat goud betekent, komt van gulden florijn.

Europees Monetair Stelsel

Het euroteken kan niet los worden gezien van het ontstaan van euro. De euro is een voortvloeisel van Europees Monetair Stelsel (EMS) en de ECU, die als rekeneenheid werd gebruikt. Door het succes daarvan werd de stap gezet naar de economische en monetaire unie (EMU). Via een aantal tussenstappen kwam de Europese Centrale Bank (ECB) tot stand en de euro werd de officiële munt van diverse Europese landen. Er zijn inmiddels nog diverse landen bijgekomen die de euro gebruiken. De euro is nu een bijna net zo belangrijke munt geworden als de Amerikaanse dollar.

Het ontwerp van het euroteken

Voor het ontwerp van het euroteken waren de volgende voorwaarden geformuleerd:

  • een goed herkenbaar symbool zijn voor Europa
  • gemakkelijk met de hand te schrijven
  • esthetisch attractief zijn

Initiaal werden er circa 30 ontwerpen gemaakt. Daarvan werden er 10 onderworpen aan een test onder inwoners. Daarna bleven er twee over, waarvoor de meeste keren de voorkeur werd uitgesproken. Jacques Santer, die toen voorzitter was van de Europese Commissie, en Yves-Thibault de Silguy, de functionaris met de verantwoordelijkheid van de euro, hakten in 1995 de knoop door: €. Het ontwerp is gemaakt door de Belg Alain Billiet. Op 12 december 1996 werd het euroteken door de Europese Commissie gepresenteerd.

De symboliek van het euroteken

De Griekse letter epsilon (Є) was een inspiratiebron voor het euroteken, omdat Griekenland wordt beschouwd als de oorsprong van de Europese beschaving. Ook het feit dat ‘e’ de eerste letter van de Europa is, speelde een rol. De twee parallelle horizontale lijnen staan voor stabiliteit. Dat laatste was een belangrijke drijfveer voor de oprichting van de EMU.

Het gebruik van EUR

In plaats van het euroteken € wordt ook wel de code EUR gebruikt. Dat is vergelijkbaar met de code USD voor het dollarteken $. De letters van EUR behoren hoofdletters te zijn. Het gebruik van de code EUR heeft bij het opstelling van documenten door Europese instellingen de voorkeur. De Taalunie geeft echter aan dat het euroteken zou moeten worden gebruikt en EUR alleen voor specialistische teksten. Voor de (financiële) handel is de code EUR heel gebruikelijk. Zowel EUR en € zijn opgenomen in de norm ISO 4217.

Plaatsing van het euroteken €

Het euroteken wordt afhankelijk van de taal op een plaats neergezet. In het Nederlands staat het teken voor het getal, met een spatie tussen het teken en het getal. Het teken, spatie en getal dienen echter altijd op dezelfde regel te staan. Voorbeelden van andere talen:

  • Duits en Frans: 2,00 €
  • Engels: €2.00

Toetsenbord

Op het toetsenbord van een computer komt normaliter het euroteken voor. Als dat niet zo mocht zijn, dan kan op een Windows-pc een van de volgende toetsencombinaties werken: Alt + 0128 (op het numerieke toetsenbord), AltGr + 5 of AltGr + E en op een Apple Shift + Option + 2.